Badminton Combinatie Sneek '97

Clubinfo

Algemeen

Badminton Combinatie Sneek’97 (BCS’97) bestaat sinds 1997 en is ontstaan uit de fusie tussen BC Garuda (opgericht 1979) en SBC (Sneker Badminton Club, opgericht 1968). De Club heeft als doel haar leden de badmintonsport op een aangename wijze te laten beoefenen. BCS’97 is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (700 verenigingen met totaal 78.600 leden). BCS’97 heeft ongeveer 100 leden waarvan circa 30 jeugdleden, 50 senioren-recreanten en 20 senior-competitiespelers. De trainingen vinden plaats in het Sportcentrum Schuttersveld aan de Thomas Zandstrastraat 1 in Sneek.

Speeltijden

[Senioren Recreanten] Maandag 20:00 – 22:00 uur speelavond en training.
Woensdag 20:30 – 22:00 uur speelavond.

[Senioren Competitie] Maandag 20:00 – 22:00 uur speelavond.
Tevens training van 20:00 tot 21:00 uur.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur speelavond DDW competitie.

[Jeugd] Maandag 18:30 – 20:00 uur speelavond en training.

Vrijblijvend proberen?

Wilt u het ook eens proberen? Kom dan langs op één van de speelavonden. U kunt kosteloos 3 keer meespelen en de grondbeginselen aanleren.

Contributie seizoen 2017-2018

De definitieve bedragen worden tijdens de Algemene ledenvergadering in november 2017 vastgesteld. De tarieven van afgelopen seizoen waren:

Jeugd recreanten (tot en met 18 jaar) per seizoen € 93,00
Jeugd competitie (tot en met 18 jaar) per seizoen € 101,00
Senioren recreanten per seizoen € 120,00
Senioren competitie per seizoen € 143,00

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00.

De contributie wordt betaald vanaf de maand van inschrijving. Hierbij wordt rekening gehouden met en vast bedrag van € 27,00 en een variabel deel afhankelijk van de datum van inschrijving.

De contributie wordt automatisch geïncasseerd in één of in twee termijnen. Incasso vind plaats rond de 1ste van de maand november en rond de 1ste van de maand maart van het speelseizoen.

Een opzegging moet drie maanden voor het begin van het seizoen binnen zijn (voor 1 juni) en moet schriftelijk gebeuren (mag via email).

Wilt u lid worden?

Geef u dan op bij de ledenadministratie: Gert Tjalsma, telefoon: 0515-424257. Of via bijgaand inschrijfformulier-2016-2017-bcs97 dat u in kunt leveren bij Gert Tjalsma of Nel de Bruin.