Badminton Combinatie Sneek '97

Contact

Heeft u een algemene vraag? Ons e-mailadres is sneek97@badminton.nl. Voor specifieke vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende persoon uit onderstaande lijst.

Functie Naam telefoon en e-mailadres
Voorzitter Vico de Bruijne 0515-439749
vico.de.bruijne@gmail.com
Secretaris Nel de Bruin 0515-411677
janennel-debruin@hetnet.nl
Penningmeester/ledenadministratie Gert Tjalsma 0515-424257
gtjalsma@home.nl
Alg.lid en Recreatiebelangen Sybren Dijkstra sy.dijkstra@gmail.com
Alg. lid en Competitieleider Jeen Dotinga jeen.marrit@gmail.com
Technische commissie Douwe Blanksma
Ellis Spijkerman
technischecommissiebcs97@gmail.com
Training/begeleiding Hans Polman 06-42709740
jacpolman@hotmail.com
Redactie Martin Harkema Sybren Dijkstra
Website Ronald van der Pol webteam@bcsneek.nl
Sporthal Schuttersveldhal
Jaap Röfekamp
jrofekamp@sporteninsneek.nl
0515-462115
Kantine na 19:00 uur
0515-462919
Stuur ons een e-mail via onderstaand formulier:
(verplicht, minimaal 2 tekens)
(verplicht)
(optioneel)
(verplicht)