Badminton Combinatie Sneek '97

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Alle leden en (verzorgers van) jeugdleden worden van harte uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering op 16 november 2017, om 20.00 uur in buurthuis De Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8a, 8602 TM Sneek

De openbare stukken kunt u hier inkijken. De financiële stukken zijn bij de penningmeester op te vragen:
Jaarverslag Recreanten 2016-2017

Verslag Competitie seizoen 2016-2017

Verslag Jeugdcommissie seizoen 2016-2017

Jaarverslag secretaris 2016-2017

ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 nov.2016