Ledeninformatie

Speeldata, contributie en ledenadministratie
Speeltijden
Senioren Recreanten
Maandag 20:00 – 22:00 uur speelavond en training.
Woensdag 20:30 – 22:00 uur speelavond.

Senioren Competitie
Maandag 20:00 – 22:00 uur speelavond.
Tevens training van 20:00 tot 21:00 uur.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur speelavond en training DWW competitie.

Jeugd
Maandag 18:30 – 20:00 uur speelavond en training.

Contributie seizoen 2020 - 2021
De definitieve bedragen worden tijdens de Algemene ledenvergadering in november vastgesteld. De concept tarieven zijn:

Jeugd recreanten (tot en met 18 jaar) per seizoen € 95,00
Jeugd competitie (tot en met 18 jaar) per seizoen € 103,00
Senioren recreanten per seizoen € 122,00
Senioren competitie per seizoen € 145,00

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00.

De bedragen worden middels automatisch incasso in twee termijnen geïncasseerd.
Badminton Leden van BCS'97 zijn automatisch en verplicht lid van de bond Badminton Nederland. Hiervoor is een jaarlijkse contributie verschuldigd welke verwerkt zit in onze contributie.

Wilt u lid worden?
Geef u dan op bij de ledenadministratie: Gert Tjalsma, telefoon: 0515-424257.